Tandade Spacklar & Limspridare

Tandade bredspacklar och limspridare används vid applicering av fix och lim på golv och väggar. De olika tandmönstren ger olika tjocklek på beläggningen för korrekt applicering. Vi har limspridarblad i alla förekommande tandstorlekar för applicering av lim vid mattläggning och montering.