Bredspacklar, stålspacklar, stålskrapor och kittknivar

Bredspacklar, stålspacklar, skarvspacklar, stålskrapor och kittknivar. Allt som, behövs för avjämning och glättning av spackelmassor, betong, mjukfog och massor. Produkter för avjämning av vägg- tak och rullspackel, skarvspackling, kittning av fönster, skrapning och bearbetning av små och stora ytor. Kvalitetsprodukter av hållbara material för profesionell användning.