Enkelhäftande Tejp

Med enkelhäftande tejp avser vi de tejper som har ett häftämne på ena sidan men som inte klassificeras inom våra andra kategorier. Motsatsen till enkelhäftande tejp är dubbelhäftande tejp som används inom sammanfogning av olika material. Enkelhäftande tejper har ett mycket bredare användningsområde och används exempelvis för att täta, skarva, halkskydda, synliggöra, packetera, isolera, förstärka och mycket mer.