Rollerset

Innehåller inplastade set med färgtråg, roller och bygel. Trågen kan förses med tråginsats för flergångsbruk och byglarna är återanvändningsbara.