Stål- & Mässingsborstar

Stålborstar och mässingsborstar används vid rengöring av hårda ytor eller ytor som är kraftigt smutsade. Stålfiber har en betydligt högre avverkning och rengöringsförmåga jämfört med syntetfiber eller naturfiber vilket gör de lämpliga till exempelvis rengöring av stål, metall och järn, löst sittande rost, gammal färg, löst sittande fog och bruk, alg- och mögelangripna altaner och fasader, rengöring av hård plast, stenplattor och betong. Mässingsborsten är mjukare jämfört med stålborst.