Korg- & Skyddsglasögon

Korgglasögon är tätsittande skyddsprodukter som skyddar användaren från flygande partiklar, damm, vätskestänk, sprutdimma, ånga, gas och andra föroreningar i luften. Korgglasögon finns med direkt eller indirekt ventilering. Oventilerade (direkt ventilade) korgglasögon är tätslutande vilket förhindrar gas, ånga och vätska att tränga sig in. Ventilerade (indirekt ventilerade) glasögon har en liten ventil på skalmen som släpper in luft och är därmed inte helt täta. Våra korgglasögon och skyddsglasögon finns med flera olika linsfärger för arbeten i olika miljöer.