Vinkelpenslar och Elementpenslar.

Vinkelpenslar, eller elementpenslar, är vinklade penslar med långa skaft. Penslarna används bland annat till målning i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. takvinklar, kring element och bakom rör. Vinkelpenslar är även frekvent använda inom industrin, t.ex. vid läggning av massagolv, rostskyddsmålning, underarbeten i våtrum och övrigt industriellt bruk.