Vinkelpenslar och Elementpenslar.

Vinkelpenslar eller elementpenslar, är vinklade penslar med långa eller korta skaft. Penslarna används bland annat till målning av svåråtkomliga utrymmen, t.ex. takvinklar, kring element, i hörn och bakom rör. Traditionellt benämns penslar med vinklat huvud för elementpensel men numera används normalt namnet elementpensel för tunnare (max 9mm) vinklade penslar och vinkelpensel för tjockare vinklade penslar (12-20mm). Vinkelpensel/elementpensel är en mycket populär pensel och används oftast vid sparmålning av kanter och hörn och vid fasadmålning.